اتو بخار

لطفا هنگام استفاده از اتو نکات مهم و اساسی زیر را رعایت کنید:

 1. این دستگاه می تواند توسط کودکان هشت سال به بالا ، همچنین افراد کم توان جسمی، ذهنی و افراد کم تجربه و کم اطلاع مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آنکه تحت نظارت باشند و یا راهنمایی های لازم در ارتباط با استفاده ایمن از دستگاه، همچنین خطرات ناشی از آن به آنان ارائه شود.
 2. این دستگاه نباید در دسترس مستقیم کودکان ارائه شود.
 3. تمیز کاری و امور مربوط به نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر با نظارت کامل.
 4. اتو و سیم آن را از دسترس کودکان 8 سال دور نگه دارید.
 5. هنگامی که از اتو استفاده نمی کنید سیم آن نباید به پریز برق وصل باشد.
 6. قبل از اینکه آب داخل اتو بریزید دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بیاورید.
 7. اتو باید هنگام استفده  چس از آن روی سطح صاف قرار گیرد.
 8. هنگامی که اتو را روی پاشنه آن قرار می دهید ، مطمئن شوید محلی که پاشنه روی آن فرار گرفته کاملا صاف باشد.
 9. در صورتی که اتو چکه می کند و نشانه مشهودی از آسیب در آن می بینید و آب نشت می کند از آن استفاده نکنید.
 10. هنگاه استفاده دهانه آبگیری نباید باز باشد.
 11. قبل از استفاده تمام روکش های محافط کفی اتو را بردارید.

هشدار:لمس کردن فلز داغ اتو ، آب داغ و بخار اتو موجب سوختگی می شود.

هشدار :برای پیشگیری از شوک الکتریکی اتو را در آب یا مایع فرو نبرید .

اجزای اتو بخار دستی :

 1. کلید بخار متنوع
 2. دکمه افشانه آب(اسپری)
 3. دکمه بخار پر فشار(بوستر)
 4. نشانگر قطع کردن اتوماتیک (فقط در برخی مدل ها)
 5. تمیز کننده خودکار
 6. روزنه آبگیری با در پوش
 7. خروجی افشانه(اسپری)
 8. کفی اتو
 9. گردونه حرارت
 10. چراغ نشانه حرارت
 11. مخزن آب
 12. پاشنه اتوblogSideCat

SideBlogs

SideNotices